Zavolejte nám

Měření radonu na pozemcích

Úřední měření radonu v půdě podle platných zákonů a metodiky s ověřenými přístroji
Domů
Měření radonu na pozemcích

Úřední měření radonu v půdě podle platných zákonů a metodiky s ověřenými přístroji

Měření zajistíme
od 2 do 7 dní
Měření provádíme
v dosahu našich kontaktních míst
Zajistíme
protokol

Proč měřit radon na pozemcích?

Provést měření radonu v půdě je dobré zejména před započetím stavby. Měření se však užívá také k získání stavebního povolení, a to v případě, že provádíte rekonstrukci budovy a hodláte rozšířit půdorys stavby. Je tedy nutné pro kolaudaci vaší stavby, jedná-li se o budovu s obytnými místnostmi. V neposlední řadě pak měření radonu slouží k získání státních dotací.

Určení vhodného místa

Radon bez použití protiradonových opatření proniká do stavby a způsobuje rakovinu plic.

Vhodný
pozemek

Můžete si vybírat! Pozemky mají různou koncentraci radonu. Přijedeme a změříme.

Použití optimální izolace

Na základě zjištěných hodnot OAR a stanovení radonového indexu parcely navrhne projektant vhodné protiradonové opatření.

Nařízení
zákona

Podle Atomového zákona každý, kdo navrhuje stavbu s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku.
Atomový zákon č.263/2016 Sb., paragraf 98, odst.1. Vyhláška SÚJB č.422/2016Sb., paragraf 96

Jak probíhá spolupráce s VPGEO s. r. o?

1.

Kontakt

Nejdříve nám zašlete vaši nezávaznou poptávku. Upřesníme si informace a detaily a následně vám domluvíme termín měření vašeho pozemku. Sdělíme vám také cenu pro vaši konkrétní situaci.
2.

Příjezd specialisty

Naši profíci přijedou k vám a provedou měření OAR (objemové aktivity radonu) v půdorysu stavby na parcele.
3.

Měření OAR

Vzorky půdního vzduchu odebíráme speciálními nástroji a analyzujeme v přístroji na místě.
4.

Protokol

Do týdne vám vystavíme protokol a případné nejasnosti objasníme.

Jak probíhá měření radonu v půdě?

Posouzení plánu parcely

Na základě zastavovací situace, půdorysu a velikosti stavby určujeme počet měřicích míst.
Minimální počet je 15 rozmístěných v pravidelné síti, popř. dle situace.

Odběr vzorku

Odběr půdního vzduchu provádíme ze zatlučené duté tyče z hloubky 0,8 m velkoobjemovou stříkačkou. Po natažení půdního vzduchu, který obsahuje radon, je obsah převeden do přístroje a analyzován na místě. Pro vyhodnocení je nutné odebrat ze dvou míst z hloubky 0,8–1 m vzorky zemin pro stanovení plynopropustnosti zemin z odběrového horizontu.

Měření OAR

Vzorky půdního plynu analyzujeme v přístroji přímo na místě.
Vzorky zemin pro stanovení plynopropustnoti se odebírají a popisují do sáčků a jsou vyhodnoceny odbornou osobou.

Vystavení protokolu

Po provedení měření vystavíme protokol, který odpovídá platné legislativě a metodice měření.

Co získáte po změření?

Rádi byste využili našich služeb?

Zavolejte nám nebo napište a zajistěte si tak nejbližší volný termín pro vás.

Nezávazně zjistit nejbližší volný termín

© 2024 VPGEO s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
cross