Zavolejte nám

O radonu

Domů
O radonu

Radon je škodlivý radioaktivní plyn přírodního původu, který patří k řadě uranových prvků.

Nemá barvu
Nemá zápach​
Nemá chuť
Rakovinotvorný

Proč měřit radon na pozemcích?

ČR patří vzhledem ke geologické stavbě k státům s poměrně vysokou hodnotou radonu v půdě. Odtud se radon dostává přísunovými cestami vlivem teplotního a tlakového gradientu do budov, kde mohou produkty radonu při neexistenci nebo podcenění protiradonových opatření způsobit rakovinu plic. V ČR je radon v půdě a v budovách pod dohledem SÚJB měřen, monitorován a v rámci radonového programu je poskytována dotace na „ozdravení“ budov se zvýšenou hodnotou OAR. Jedná se o budovy, které byly zkolaudovány před rokem 1991.
Průměrná koncentrace radonu v bytech je 140 Bq/m³
První desítky procent bytů, RD má koncentraci OAR vyšší, než 300 Bq/m³
Průměrná koncentrace radonu venku je 5 – 20 Bq/m³

Jak se radon dostane do bytu?

Mikro praskliny v základech domu

Radon se dostává do domu konvekcí a difuzí, tzn., že jakákoliv netěsnost při pokládce protiradonové izolace nebo špatné ošetření prostupů představuje pro plyn snadnou přístupovou cestu do domu.

Minimální počet je 15 rozmístěných v pravidelné síti, popř. dle situace.
Přečíst víceVrátit zpět

Stavební materiál

Může být zdrojem Ra, Th a K a přispívat k zvýšené dávce ozáření ve stavbě, zejména v zástavbě postavené před rokem 1991. Při měření OAR se měří příkon prostorového dávkového ekvivalentu. V případě naměření pod směrnou hodnotu je vyloučeno použití materiálu se zvýšenými koncentracemi těchto prvků. V současnosti je stavební materiál kontrolován.


Přečíst víceVrátit zpět

Voda

Do podzemní vody se dostává radon rozpadem prvků z uran-radiové, popř. thoriové přeměnové řady z geologického podloží. Při zvýšené hodnotě spočívá nebezpečí při odpařování vody zejména v uzavřených místnostech. Legislativa stanovuje hodnotu OAR pouze ve veřejných zdrojích a v prodávané balené vodě. Individuální zdroje nezahrnuje.

Přečíst víceVrátit zpět

Jak radon škodí zdraví?

V roce 2009 Světová zdravotnická organizace uznala, že radon hned po kouření představuje druhou nejvýznamnější příčinu vzniku rakoviny plic.

Jaká je bezpečná koncentrace radonu?

Míra zdravotního rizika je u radonu vyjádřena stochastickými (pravděpodobnostními účinky), závislost je lineární a bezprahová. Se zvyšující se koncentrací radonu roste pravděpodobnost, že osoba onemocní rakovinou plic.
Podle Vyhlášky SÚJB 422/2016 Sb. je referenční hodnota OAR 300 Bq/m³. Hodnota OAR, při které musí bezpodmínečně vlastník budovy provést ozdravná protiradonová opatření, je 3000 Bq/m³ (roční průměrná hodnota).

Stávající domy

V obytných a pobytových místnostech je referenční hodnota 300 Bq/m³. Pokud je překročena, doporučuje se v rámci její výše povést ozdravná protiradonová opatření.


Minimální počet je 15 rozmístěných v pravidelné síti, popř. dle situace.
Přečíst víceVrátit zpět

Novostavby

V obytných a pobytových místnostech je referenční hodnota 300 Bq/m³. Při navrhování protiradonových opatření by mělo být usilováno o co nejnižší úroveň OAR cca 100–150 Bq/m³.Přečíst víceVrátit zpět

Venku

OAR dosahuje 5–10 Bq/m³. V půdním vzduchu v hloubce od 0,8 m může dosahovat hodnot od 0–400 000 Bq/m³ v závislosti na geologii.


Přečíst víceVrátit zpět

Rádi byste využili našich služeb?

Zavolejte nám nebo napište a zajistěte si tak nejbližší volný termín pro vás.

Nezávazně zjistit nejbližší volný termín

© 2024 VPGEO s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů